Smyril Lines resultat för 2015 var 53 miljoner

19.04.2016

Smyril Lines resultat för 2015 var 53 miljoner

2015 blev ytterligare ett år med positiv utveckling för Smyril Line och ett år med ökad aktivitet.

Resultatet för 2015 blev en vinst på 52 miljoner DKK, med en positiv utveckling under de senaste åren som fortsätter. Styrelsen är nöjd med förbättrade resultatet som till största del beror på ökad försäljning och effektivisering.

 

2015 var också det år som bolaget för första gången kunde betala utdelning till våra aktieägare. Det utbetalades 0,26 DKK för varje 1 DKK i aktiekapital.

 

Generellt har alla tecken pekat i rätt riktning: högre servicenivå, ökad omsättning, fler passagerare, mer frakt och lägre oljepriser. Likaså är vi glada för att kunna rapportera att inga incidenter eller olyckor av betydenhet har skett under året.

 

Vi har haft en ökad biljettförsäljning med ca 9% varav ungefär 5 miljoner DKK är direkt kopplat till solförmörkelsen. Ökningen är därutöver annars ett resultat av en ökad biljettförsäljning med Norrøna.

 

Liksom tidigare år har Smyril Line upplevt en tillväxt på de utländska marknaderna under 2015, och trenden ser ut att fortsätta under 2016. Den största tillväxten under de senaste åren har varit på utländska marknader, vilket innebär att 77% (2014: 73%) av våra passagerarförsäljning sker utanför Färöarna. Tyskland är den enskilt största marknaden och står för omkring 37% (2014: 35%) av den totala passagerarförsäljningen. 

 

Det ökade antalet passagerare resulterade också i en ökad försäljning ombord på Norrøna. Våra passagerare har speciellt välkomnat den optimerade servicen och bättre utbudet, vilket har gjort att försäljningen per passagerare har stigit med 6%.

 

Av ekonomiska orsaker outsourcade Smyril Line år 2006 alla fraktaktiviteter till Blue Water. Under hösten 2014 ingicks ett avtal som innebar att Smyril Line den 1:a januari 2015 övertog alla fraktaktiviteter på Färöarna och Island från Blue Water. Smyril Line är därmed det enda färöiska bolaget för godstransport mellan Färöarna och utlandet med Färöarna som handelscentrum. 

 

Detta ställer stora krav på Smyril Line men som alltid är vårt huvudfokus att uppfylla kundernas behov. Uppfyller vi detta ser vi stora växtmöjligheter inom detta handelsområde. 

 

Under 2015 utökade vi vår fraktflotta med inköpet av två fartyg, Hvítanes och Eystnes. Detta gav oss möjlighet för att transportera pelagisk fisk från Färöarna och Island samt att vi fick möjlighet för att utöka med en extra avgång/ankomst till och från Färöarna varje vecka. Fraktfartygen har varit i drift sedan oktober. 

 

På det hela taget har fraktaktiviteterna bidraget positivt till Smyril Lines operationella resultat.

 

Starkare kapitalbas och likviditet

Under 2015 blev delar av bolagets lån refinansierat och rekonstruerade och långfristiga skulder har nu placerats i en säker miljö tills 2023. Med den aktuella operationen har vi tillräcklig likviditet och kapitalisering.

 

Bolagets egenkapital utgjorde 238 miljoner DKK vid årsslutet 2015. Bolaget har en egenkapitalandel på 39,5% och en och en räntebärande skuld till resultat före räntor och avskrivningar på 3,6.

Reisekatalog 2019

Catalogue (single)

Fahrpläne

ABFAHRT
Hirtshals . 15. Dez 15:00
ANKUNFT
Tórshavn . 17. Dez 05:00
ABFAHRT
Tórshavn . 17. Dez 14:00

Kunden Service

  • +49 431-200886
  • e-mail
  • Smyril Line Filialen